top of page

 

CUBE

 

Performance člověka a objektu

Mysl zpočátku lehká, zaujatá hrou pro hru. 

Dokonalá souhra lidskému oku lahodí.

Jsme zaslepeni  touhou vše zachovat, silou vůle udržet. 

Avšak lpěním sílí slabost a těžkne smysl. 

Lpění vábí napětí. 

Společně zaplavují mysl a plodí nehybnost.

V momentech slabosti  vylézají na povrch stíny,

jímž člověk zaneprázdněný nevěnoval dostatek pozornosti.

Křehké jistoty, je možné vrátit se k Vám?

Poznávám, že opřena o hmotu, bojuji se svou vlastní touhou.

Pád je začátkem cesty.

 

Cube - Performance člověka a objektu je multižánrovým autorským projektem tanečnice Elišky Benešové a sochařky Kristýny Kužvartové. Autorky skrze taneční performance a tvorbou sochařských děl polemizují o lidské potřebě vytvářet konstrukty hmotné či myšlenkové a následně na nich lpět v touze po nalezení jistoty, o kterou by bylo možné se opřít v proměnlivém světě.  

Práce na konceptu započala v roce 2020, a vrcholila v pandemickém období v roce 2021 tvorbou tanečního představení Cube. (premiéra 2021, Galerie Pragovka). Po krátké odmlce obě autorky projekt obnovují. V roce 2023 vznikají dvě na sobě nezávislé linie projektu - Sochařská díla a multižánrové představení Cube - Performance člověka a objektu. 

Na představení E. Benešová nově spolupracuje s hudebníkem a producentem Liborem Mikyškou a dramaturgicky jej konzultuje s tanečnicí a choreografkou, členkou Spitfire Company Markétou Vacovskou. Kromě proměny tvůrčího týmu E. Benešová transformuje celkový pohled na možnosti zpracování tématu. V nově probíhajícím procesu reflektuje původní způsob tvorby, hledá nové komunikační a výrazové prostředky pro sdílení obsahu s divákem. Kromě fyzického ztvárnění a vizuální stránky, které objímají celkový tvar představení, zkoumá hru s hlasem, významem slov a další možnosti poetického vyjádření tématu.

 

Projekt byl podpořen v roce 2021 Studiem ALTA, Ministerstvem kultury České republiky a v roce 2023 Státním fondem kultury České Republiky, Nadací Život umělce, městskou částí Praha 8, soukromými dárci v rámci kampaně Donio a kulturním prostorem úl.

 

Všem podporovatelům srdečně děkujeme! 

 

Kredity:

Koncept: Kristýna Kužvartová, Eliška Benešová

Dramaturgická spolupráce: Markéta Vacovská

Choreografie, performance, text: Eliška Benešová

Scénografie: Kristýna Kužvartová, Michal Nachtigal

Hudba, grafický design: Libor Mikyška

Světelný design: Michal HóR Horáček

Světla: Jakub Zeman

Doba trvání: 50 min. 

bottom of page